20 års kunnskap – din trygghet

Trykktesting/tetthetskontroll 

Når et gassanlegg er konstruert, er det avgjørende å sikre at det oppfyller de strengeste sikkerhetsstandardene. En del av denne prosessen er å gjennomføre nøye testing for å avdekke lekkasjer og bekrefte at anlegget tåler det påkrevde trykket, alt i samsvar med dokumentasjonen som følger med gassanlegget. 

Selv etter konstruksjonen må anlegget jevnlig testes for å sikre at det opprettholder sin integritet og ikke utgjør noen risiko for lekkasjer eller svikt. Dette er en viktig del av vedlikeholdsarbeidet og bidrar til å forebygge potensielle farer og unødvendige kostnader på lang sikt. 

Dersom du har et eldre gassanlegg, er det en reell risiko for at det kan være lekkasjer på ett eller flere steder. Disse lekkasjene kan ikke bare føre til økonomiske tap, men i verste fall kan de også resultere i alvorlige hendelser. 

Vi anbefaler derfor sterkt at du tar kontakt med oss for å utføre en grundig trykktesting av ditt gassanlegg. Ved å gjøre dette, bidrar du ikke bare til å sikre at din bedrift opererer mer kostnadseffektivt, men også, og kanskje viktigst av alt, at den opererer på en trygg måte. Ta det første skrittet mot å sikre din bedrifts sikkerhet og økonomiske stabilitet ved å kontakte oss i dag for en grundig gjennomgang av ditt gassanlegg. 

Tlf.

Send oss en mail

post@rogass.no

Kontoradresse

Kolnesvegen 79,
4055 Sola

Sentralgassanlegg

Propananlegg/ Naturgass

Serviceavtaler

Trykktesting

Rådgivning & Kursing

Om oss

Kontakt

Copyright Rogass 2024