20 års kunnskap – din trygghet

Rådgivning og kursing

Ofte er det slik at du som ansvarlig for arbeidsområdet i din bedrift er usikker på hvordan du skal håndtere ditt gassanlegg. Kanskje har det vært tilsyn fra myndigheter der det har fremkommet avvik, eller det er driftsforstyrrelser som hindrer effektiv drift. 

RÅDGIVNING

Etter mange år i bransjen har vi opparbeidet oss bred erfaring med å kunne rådgi hvordan du best kan få utformet eller utbedret ditt anlegg slik at det både tilfredsstiller loven og sikrer effektiv drift. Vi tar gjerne et innledende møte med dere og kartlegger behovene, for deretter å komme med konkrete forslag til tiltak.  

Dersom du skal i gang med en ny aktivitet og trenger å bygge nytt eller tilpasse ditt sentralgassanlegg er vi gjerne med på laget og kommer med innspill på hvordan dette kan gjøres best mulig. 

KURSING

Når du eier eller drifter et gassanlegg, er det essensielt å overholde gjeldende lovverk, temaveiledninger og bransjenormer som regulerer dette området. Som eier eller bruker av et slikt anlegg er du ansvarlig for å kunne dokumentere din kunnskap om anlegget og for å ha gjennomført nødvendig opplæring i bruk av gasser og tilhørende utstyr. 

Som din servicepartner har Rør og gassteknikk de nødvendige ferdighetene og kunnskapene for å imøtekomme disse kravene. Vi tilbyr skreddersydde opplæringskurs som passer din bedrift  og dine ansattes behov. Våre kurs kombinerer teoretisk undervisning med praktiske øvelser, slik at deltakerne får en grundig forståelse av gassanleggets drift og sikkerhet. Etter endt kurs gjennomfører vi en test, og vi utsteder deretter deltakerbevis som dokumentasjon på gjennomført opplæring. 

Vi forstår viktigheten av å tilpasse opplæringen slik at den passer inn i din bedrifts arbeidshverdag. Derfor setter vi av nødvendig tid og ressurser for å sikre at opplæringen er både effektiv og praktisk anvendbar. 

Ta kontakt med oss i dag, så skreddersyr vi et opplæringsprogram som dekker dine behov og bidrar til å sikre at din bedrift oppfyller alle krav og standarder innen gassanleggsdrift. Vi ser frem til å samarbeide med deg for å sikre en trygg og effektiv bruk av ditt gassanlegg. 

 

Tlf.

Send oss en mail

post@rogass.no

Kontoradresse

Kolnesvegen 79,
4055 Sola

Sentralgassanlegg

Propananlegg/ Naturgass

Serviceavtaler

Trykktesting

Rådgivning & Kursing

Om oss

Kontakt

Copyright Rogass 2024

Tlf.

Send oss en mail

borre@rogass.no

Tjenester

Om oss

Kontakt

Copyright Rogass 2024