20 års kunnskap – din trygghet

Serviceavtale/
Systematisk tilstandskontroll

Når du eier eller bruker et sentralgassanlegg har du ansvar for å sikre at den tekniske tilstanden til anlegg og utstyr forblir tilfredsstillende i henhold til forskriftene.  

I tillegg til ordinært vedlikehold som du selv utfører daglig skal det gjennomføres en systematisk tilstandskontroll etter fastlagt plan, Dette er en mer gjennomgripende kontroll av sikkerhetsutstyr og komponenter som er montert inn i anlegget, og dette kommer i tillegg til ordinært vedlikehold. 

Den som utfører denne kontrollen skal kunne dokumentere sin kompetanse og ha erfaring med aktuelle kontrollmetoder. Dersom du som eier eller bruker ikke har denne kompetansen må denne kompetansen innhentes. 

I Rør og gassteknikk AS har vi den kompetansen og sertifiseringen som trengs for å utføre en slik kontroll. Vi kan utarbeide en serviceavtale med din bedrift slik at vi oppfyller dette kravet for din bedrift.  

I en serviceavtale ligger det at vi etter avtalt plan for kontroll tar kontakt og planlegger aktiviteten. Vi legger til rette for at driften i minst mulig grad blir hindret av vårt arbeide. 

Når vi utfører kontrollen fyller vi ut sjekklister som sikrer sporbarhet og dokumentasjon for at ditt anlegg er ivaretatt. Dersom det er avvik som bør rettes vil vi kommunisere dette med deg, og finne en løsning på utbedring av avviket. I servicerapporten kan du lett finne tilbake til hvilke inngrep som er gjort og når det ble utført. Dette sikrer at du til enhver tid har et oppdatert og gyldig dokument for vedlikehold av ditt sentralgassanlegg. 

Tlf.

Send oss en mail

post@rogass.no

Kontoradresse

Kolnesvegen 79,
4055 Sola

Sentralgassanlegg

Propananlegg/ Naturgass

Serviceavtaler

Trykktesting

Rådgivning & Kursing

Om oss

Kontakt

Copyright Rogass 2024