Vi vet hvor trykket ligger

Våre tjenester

Vi har erfaring med, og kan påta oss oppdrag hos de fleste bransjer der gass inngår i produksjonen.  

Eksempler på bransjer: 

 • Restaurantkjøkken 
 • Bolig  
 • Verkstedindustrien 
 • Laboratorier  
 • Laser/plasma/skjærebord 
 • Verft og dokkanlegg  
 • Matproduksjon 
 • Offshorerelaterte virksomheter 
 • Bryggerier  
 • Smelteverk  
 • Prosessanlegg 

Sentralgassanlegg
for industri

I et sentralgassanlegg for industri brukes industrigasser som acetylen, oksygen, hydrogen, thermolen, propan, argon, nitrogen og flere andre gasser som virksomheten benytter i sin produksjon. Et sentralgassanlegg består av hovedkomponenter som gass sentral, et rørnett og uttaksposter. Det omfatter også sikkerhetsinstallasjoner som tilbakeslagsventiler og flammesperrer. 

Propananlegg/
naturgass
 

Driver du restaurant eller gatekjøkken er det stor sannsynlighet for at du bruker propan eller naturgass til steking eller baking.  

Derom du eier eller bruker et slikt anlegg stilles det strenge krav til deg og til anlegget.

Serviceavtale/
Systematisk tilstands-
kontroll
 

Når du eier eller bruker et sentralgassanlegg har du ansvar for å sikre at den tekniske tilstanden til anlegg og utstyr forblir tilfredsstillende i henhold til forskriftene.  

I tillegg til ordinært vedlikehold som du selv utfører daglig skal det gjennomføres en systematisk tilstandskontroll etter fastlagt plan, Dette er en mer gjennomgripende kontroll av sikkerhetsutstyr og komponenter som er montert inn i anlegget, og dette kommer i tillegg til ordinært vedlikehold. 

Trykktesting

Når et gassanlegg er konstruert, er det avgjørende å sikre at det oppfyller de strengeste sikkerhetsstandardene. En del av denne prosessen er å gjennomføre nøye testing for å avdekke lekkasjer og bekrefte at anlegget tåler det påkrevde trykket, alt i samsvar med dokumentasjonen som følger med gassanlegget.

Rådgivning & Kursing

Ofte er det slik at du som ansvarlig for arbeidsområdet i din bedrift er usikker på hvordan du skal håndtere ditt gassanlegg. Kanskje har det vært tilsyn fra myndigheter der det har fremkommet avvik, eller det er driftsforstyrrelser som hindrer effektiv drift. 

Etter mange år i bransjen har vi opparbeidet oss bred erfaring med å kunne rådgi hvordan du best kan få utformet eller utbedret ditt anlegg slik at det både tilfredsstiller loven og sikrer effektiv drift. Vi tar gjerne et innledende møte med dere og kartlegger behovene, for deretter å komme med konkrete forslag til tiltak.  

Rørleggertjenester

Med mange års erfaring som rørlegger innen både VVS og industri kan vi utføre oppdrag innen de fleste sjangere.  

Trenger du å få utført rørarbeider i din bedrift kan vi bistå med vannbåren varme, sanitæranlegg, trykkluft, steam og kjøling. 

Tlf.

Send oss en mail

post@rogass.no

Kontoradresse

Kolnesvegen 79,
4055 Sola

Sentralgassanlegg

Propananlegg/ Naturgass

Serviceavtaler

Trykktesting

Rådgivning & Kursing

Om oss

Kontakt

Copyright Rogass 2024