20 års kunnskap – din trygghet

Sentralgassanlegg for industri

Vi har 20 års erfaring med sentralgassanlegg i alle størrelser og utførelser. Gjennom disse årene har vi besøkt utallige anlegg og bidratt til at mange har fått en bedre gasshverdag.  

Et sentralgassanlegg består av hovedkomponenter som gass sentral, et rørnett og uttaksposter. Det omfatter også sikkerhetsinstallasjoner som tilbakeslagsventiler og flammesperrer. 

Eier du, eller drifter et slikt anlegg er du underlagt Forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff, samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen samt Forskrift om trykkpåkjent utstyr. Det er din plikt som eier av anlegget og sette seg inn i kravene som følger et slikt anlegg.  

Forskriftene er fulgt opp av temaveiledninger og bransjenormer som gjør det enklere å tolke lovteksten. I Norge er det bransjen selv som har utarbeidet bransjenormen Norm for oppføring av sentralgassanlegg for å ivareta dette.  

Vi i Rør og gassteknikk AS har lang erfaring oppføring og vedlikehold av slike anlegg, og er genuint opptatt av å ivareta den sikkerheten som består i å til enhver tid være oppdatert på både forskrift og normer. Ved å kontakte oss dersom du har behov for gjennomgang av ditt anlegg kan du være trygg på at vi vil gjøre det ytterste for at din bedrift og dine ansatte kan bruke gass på en trygg måte. 

Hvilke sertifiseringer må vi ha for å drifte
et sentralgassanlegg?
 

I dag eksisterer det ingen spesifikk sertifisering for drift av sentralgassanlegg. Imidlertid krever forskriften at de som opererer slike anlegg har dokumentert opplæring. Typisk tilbys slike opplæringskurs av gassleverandørene selv i forbindelse med kundeforholdet. 

Som et uavhengig selskap innen rør- og gasteknikk kan vi bistå din bedrift med å skaffe den nødvendige kunnskapen og dokumentasjonen. Vi tilbyr opplæringskurs som dekker alle aspekter ved drift av sentralgassanlegg. Våre kurs er utformet for å møte forskriftskravene og sikre at din bedrift oppfyller de nødvendige standardene. 

Ved å delta på våre kurs vil dine ansatte få den kompetansen og forståelsen de trenger for å trygt og effektivt håndtere sentralgassanlegget. Vi tilbyr også deltakerbevis som dokumenterer at opplæringen er gjennomført i samsvar med forskriftene. 

Ta kontakt med oss i dag for å sikre at din bedrift oppfyller kravene til opplæring og dokumentasjon for drift av sentralgassanlegg. Vi er her for å hjelpe deg med å sikre at din virksomhet opererer på en sikker og lovlig måte. 

Tlf.

Send oss en mail

post@rogass.no

Kontoradresse

Kolnesvegen 79,
4055 Sola

Sentralgassanlegg

Propananlegg/ Naturgass

Serviceavtaler

Trykktesting

Rådgivning & Kursing

Om oss

Kontakt

Copyright Rogass 2024