vI VET HVOR TRYKKET SKAL LIGGE

Din ekspert
på rør- og gassteknikk
i Rogaland

Sentralgassanlegg Industrigasser

Vi har lang erfaring oppføring og vedlikehold av sentralgassanlegg for Industrigasser og er genuint opptatt av å ivareta den sikkerheten som består i å til enhver tid være oppdatert på både forskrift og normer.

Propananlegg / naturgass

Rør og Gassteknikk AS kan både bygge, dokumentere, vedlikeholde og kontrollere anlegget ditt. Vi sørger for at gassanlegget ditt til enhver tid er godt ivaretatt og i henhold til dokumentering, lover og forskrifter.

Serviceavtaler

Vi har kompetansen og sertifiseringen som trengs for å utføre kontroll på sentralgassanlegg for industri og propananlegg. Vi kan utarbeide en serviceavtale med din bedrift slik at vi oppfyller kravene for din bedrift.  

Trykktesting

Når et gassanlegg er konstruert, er det avgjørende å sikre at det oppfyller de strengeste sikkerhetss-tandardene. En del av denne prosessen er å gjennomføre nøye testing for å avdekke lekkasjer og bekrefte at anlegget tåler det påkrevde trykket, alt i samsvar med dokumentasjonen som følger med gassanlegget.

Rådgivning & Kursing

Etter mange år i bransjen har vi opparbeidet oss bred erfaring med å kunne rådgi hvordan du best kan få utformet eller utbedret ditt anlegg slik at det både tilfredsstiller loven og sikrer effektiv drift. Vi tilbyr skreddersydde opplærings-kurs som passer din bedrift og dine ansattes behov.

Rørleggerarbeid

Med mange års erfaring som rørlegger innen både VVS og industri kan vi utføre oppdrag innen de fleste sjangere. Trenger du å få utført rørarbeider i din bedrift kan vi bistå med vannbåren varme, sanitæranlegg, trykkluft, steam og kjøling. 

15 års erfaring – din trygghet. Hvorfor velge Rogass
Rør- og gassteknikk?

Vi har 15 års erfaring med sentralgassanlegg i alle størrelser og utførelser. Gjennom disse årene har vi besøkt utallige anlegg og bidratt til at mange har fått en bedre gasshverdag.  

Når vi kommer til deg kan du være trygg på at vi har den kompetansen og de sertifikater som kreves for å jobbe med gassanlegg. 

Tlf.

Send oss en mail

post@rogass.no

Kontoradresse

Kolnesvegen 79,
4055 Sola

Sentralgassanlegg

Propananlegg/ Naturgass

Serviceavtaler

Trykktesting

Rådgivning & Kursing

Om oss

Kontakt

Copyright Rogass 2024